LEI DOS SERVIZOS DA SOCIEDADE DA INFORMACIÓN (LSSI)

EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO, responsable do sitio web, en diante RESPONSABLE, pon a disposición dos usuarios este documento co que pretende cumprir as obrigas establecidas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos á empresa. Información e Comercio Electrónico (LSSICE), BOE no 166, así como informar a todos os usuarios do sitio web sobre as condicións de uso. Calquera persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento estrito das disposicións aquí establecidas, así como a calquera outra disposición legal que poida ser de aplicación.

EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que poida aparecer na páxina web, sen necesidade de notificar previamente nin informar aos usuarios das devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación na páxina web de https : //www.eduardodemartis.com.

 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Nome de dominio: https://www.galicialatente.com
Nome comercial: EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO
Denominación social: EDUARDO MARTÍNEZ PALLEIRO
NIF: 79319356S
Domicilio social: Avd. de Caión Nº 72 15142 Arteixo
Teléfono: 677 848 146
e-mail: correo@eduardodemartis.com

 

2. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluído pero non limitado á súa programación, edición, compilación e outros elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e / ou gráficos, son propiedade do CONTROLADOR ou, se é o caso, teñen licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web están debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como rexistrados nos correspondentes rexistros públicos. Independentemente da finalidade para a que foron destinados, a reprodución total ou parcial, uso, explotación, distribución e comercialización, en calquera caso, require unha autorización previa por escrito do CONTROLADOR.

Os deseños, logotipos, texto e / ou gráficos alleos ao CONTROLADOR e que poidan aparecer no sitio web pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos os responsables de calquera posible controversia que poida xurdir respecto deles. O CONTROLADOR autoriza expresamente a terceiros a redirixir directamente aos contidos específicos do sitio web e, en calquera caso, a redireccionar ao sitio web principal de https://www.eduardodemartis.com.

O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus propietarios os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, a súa simple mención ou aparición no sitio web non implica a existencia de ningún dereito ou responsabilidade sobre eles, nin implica o aval, patrocinio ou recomendación do mesmo .

Para facer calquera tipo de observación sobre posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico correo@eduardodemartis.com.

 

3. EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

O CONTROLADOR está exento de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo á mesma.

Uso de cookies

Este sitio web pode empregar cookies técnicas (pequenos ficheiros de información que o servidor envía ao ordenador da persoa que accede á páxina) para realizar determinadas funcións que se consideran esenciais para o bo funcionamento e visualización do sitio. As cookies empregadas son, en calquera caso, de carácter temporal, co único propósito de facer a navegación máis eficiente e desaparecen cando finaliza a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies proporcionan datos persoais e non se utilizarán para recompilalos.

Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario para facilitar a navegación, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistraron previamente en as áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente para eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden usar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e o número de entradas, etc., nestes casos as cookies son prescindibles dende o punto de vista técnico pero beneficiosas para o usuario. Este sitio web non instalará cookies prescindibles sen o consentimento previo do usuario.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser alertado da recepción de cookies e impedir a súa instalación no seu ordenador. Consulte as instrucións do seu navegador para ampliar esta información.

Política de ligazóns

Desde o sitio web, pode que se lle redirixa ao contido de sitios web de terceiros. Dado que o CONTROLADOR non sempre pode controlar o contido publicado por terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade por tales contidos. En calquera caso, procederase á retirada inmediata de calquera contido que poida contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dita páxina web, dando a coñecer o contido ás autoridades competentes. en cuestión.

O CONTROLADOR non se fai responsable da información e contido almacenados, a título de exemplo, pero non limitado a, en foros, chats, xeradores de blogs, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contido de forma independente no sitio web do RESPONSABLE. Non obstante, e en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando activamente na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que hai algún contido no sitio web que poida ser susceptible desta clasificación,

Este sitio web foi revisado e probado para asegurarse de que funciona correctamente. En principio, pódese garantir un correcto funcionamento os 365 días do ano, as 24 horas do día. Non obstante, o CONTROLADOR non descarta a posibilidade de certos erros de programación ou que poidan producirse forzas maiores, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias similares que imposibiliten o acceso ao sitio web.

Enderezos IP

Os servidores do sitio web poderán detectar automaticamente a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Un enderezo IP é un número asignado automaticamente a un ordenador cando se conecta a Internet. Toda esta información está rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente rexistrado que permite o tratamento posterior dos datos para obter só medicións estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxina, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

 

4. LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de todas as disputas ou cuestións relacionadas con este sitio web ou as actividades desenvolvidas nel, aplicarase a lexislación española á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para resolver todos os conflitos derivados ou Os xulgados e tribunais máis próximos a ARTEIXO relacionados co seu uso.